Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała XXVII/312/16

 

Uchwała Nr XXVII/312/16

 

Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 20172025.

 

Na podstawie art. 230 ust. 6 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911,
poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz.195, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Goleniów na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Goleniów w latach 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Goleniów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XV/152/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2016-2025.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

 

 

Przewodniczący Rady

 

Łukasz Mituła

 

 

 

Opracował: Mirosław Guzikiewicz

UZASADNIENIE

 

W roku 2016 zakończono wiele zadań zawartych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.. W związku z tym wnioskuję o przyjęcie nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025, a więc do roku ostatniej spłaty zadłużenia Gminy Goleniów. Okres ten uwzględni również cały czasookres nowego finansowania z UE, a więc lata 2014-2020.

 

Załącznik nr 1 zawiera dane z lat 2014-2025 o dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach, kwocie długu oraz wskaźnikach wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Tabela ta pokazuje możliwości pozyskania kapitału przez Gminę, strukturę dochodów, wydatków.

Przyjęte dane uwzględniają tendencje występujące w gminie jeżeli chodzi o podatki i opłaty lokalne, dochody z czynszów czy innych opłat. Duża niewiadomą jest finansowanie reformy oświaty i wypłaty świadczeń w ramach programu 500+. W 2016 roku weszła w życie zmiana ustawy o kształtowaniu się ustroju rolnego, i ma duży wpływ na sprzedaż gruntów na GPP.

Po stronie wydatkowej nie wiadomo jaki rozwiązania zostaną przyjęte w dziedzinie oświaty (planowane wygaszenie gimnazjów) co może mieć wpływ na wydatki w tym dziale

Duży wpływ na poziom wydatków zwłaszcza inwestycyjnych ma pozyskanie na nie finasowania z UE. Pracujemy nad absorpcją na poziomie około 66 mln zł w nowej perspektywie. Zmiana warunków na tzw. „schetynówke” również wpłynie na poziom posykiwania środków z tego źródła.

W latach 2017-2018 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów, z jednoczesnym zmniejszeniem po okresie pozyskiwania środków unijnych.

 

W załączniku 2 wykazane są przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez Gminę zarówno ze środków z UE, jak i własnych oraz wszystkie umowy na zadania, których realizacja przekracza rok budżetowy. Wydatki inwestycyjne na lata 2020 i dalsze uzależnione są od wykonanych dokumentacji i możliwości pozyskania na ich realizację środków własnych lub pomocowych.

Zmieniono dane dotyczące przedsięwzięcia bieżącego (prowadzenie noclegowni) 1.3.1.2 korygując limit zobowiązań o 87.000,00 zł oraz dla zadania majątkowego 1.1.2.12 Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pasach drogowych części przemysłowej miasta Goleniów dla roku 2017 dołożono 180.000,00 zł na dokumentację.

 

W Załączniku 3 to objaśnienia do danych zawartych w załączniku nr 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 29-12-2016 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 21-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Mirosław Guzikiewicz 29-12-2016 14:19