Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIV/144/15 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25  listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia stawek  opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528 i poz. 774,
poz. 1045, poz. 1283)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się stawkę dziennej opłaty targowej w wysokości 2,70 zł za każdy w tym celu zajmowany m2 i niepełny m2 , z tytułu sprzedaży na targowiskach miejskich:

 

  1. targowisko „Turzynek nad Iną” przy ulicy Zielona Droga, położone w obrębie nr 8 na części działki nr 12, części działki nr 14 i części działki nr 15, na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały oznaczone kolorem żółtym;
  2. targowisko „Mój Rynek” przy ulicy Zielona Droga, położone w obrębie nr 8 na działce nr 19/8, na mapie stanowiącej załącznik  nr 2 do uchwały oznaczone  kolorem niebieskim;
  3. targowisko przy ul. Jana Matejki, położone w obrębie nr 6 na części działki nr 99/1, na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały oznaczone kolorem zielonym.

 

§ 2.

 

Ustala się stawkę opłaty targowej przy sprzedaży prowadzonej poza targowiskami, o których mowa w § 1 w wysokości 25,00 zł dziennie za każdy w tym celu zajmowany m2 i niepełny m2.

 

§ 3.

 

Zwalnia się od opłaty targowej podmioty świadczące usługi handlowo-gastronomiczne podczas:

  1. festynów organizowanych przez jednostki pomocnicze Gminy Goleniów, jednostki organizacyjne Gminy Goleniów oraz Goleniowski Dom Kultury;
  2. imprez o charakterze promocyjnym, których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Goleniów.

 

§ 4.

 

  1. Obowiązek dokonania opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży.
  2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

 

§ 6.

 

Traci moc uchwała Nr L/569/14 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 29 października 2014 r.  w sprawie opłaty targowej.

 

§ 7.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady
Łukasz Mituła

Opracował: Mirosław Guzikiewicz


Uzasadnienie

 

Uchwała ma na celu wprowadzenia zapisów zgodnie z nowym stanem prawnym, zgodnie
z którym od dnia 1 stycznia 2016 roku opłata ta nie jest obowiązkowa, a fakultatywna. Powoduje to konieczność wprowadzenia uchwała opłaty a nie jej ustalenia.  Na poprzedniej sesji zmieniano załączniki graficzne terenów na których odbywa się handel i załączniki te zostały przeniesione ze zmienianej uchwały.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krause 05-01-2017 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krause 05-01-2017 12:26