herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego budynku dworca kolejowo-autobusowego i siedziby straży miejskiej, części tunelu pieszo-rowerowego, ciagów i układów komunikacyjnych wraz z parkingami, obiektów małej architektury, masztu radiowego, a także zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek garażowo-magazynowy oraz przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 365,366 w obrębie Goleniów 5 ; 97/1,97/2,559,560,96 w obrębie Goleniów 8; 1/8,1/10,1/19,1/21,1/22,1/25,1/26,1/5,1/28,1/29,63/1 w obrębie 9 ; 1/14,1/9,1/1,6 w obrębie 10, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn .: ,, Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie " .