herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 11 stycznia 2017 r., dotyczące informacji, że w dniu 11 stycznia 2017 r. dla Burmistrza Gminy Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów została wydana decyzja Nr 1/2017 znak : WAB/D/6746.04.04.2016.2017.TW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie ulicy Starzyńskiego, Rumiankowej, Miętowej i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny nr 10 Goleniów - działki nr : 79,6,81/10,81/9,34,81/8,85/44,85/47,84,85/33,85/17 i 85/48, - obręb geodezyjny nr 9 Goleniów - działki nr 130/3 i 103.