herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - została wydana w dniu 23.01.2017 r. decyzja nr 13/2017 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na : budowie parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych oraz budynku sanitarnego dla kierowców, wiaty na kontenery na odpady komunalne wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną ( w tym z odcinkiem kanalizacji deszczowej i wylotem do odbiornika na terenie działek o nr geodezyjnych 216/26,84 i 55/2 w obrębie Łozienica ) na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, na terenie działki o nr geodezyjnym 25/1 w obrębie Łozienica gm. Goleniów.