herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu - zawiadamia się, że w dniu 23.01.2017 r. została wydana decyzja nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 11/1 w obrębie Goleniów - 6, na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów.