herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie - zawiadamia się o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 31 stycznia 2017 r. decyzji nr 2/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : 1) budowie tunelu pieszo rowerowego 2) przebudowie i remoncie istniejącyh peronów wraz z budową zadaszeń nad wyjściami z tunelu i peronami 3) zagospodarowaniu terenu inwestycji z wydzieleniem ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, parkingów, ukształtowaniu terenu i lokalizacją małej architektury 4) przebudowie i lokalizacji infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na działkach : - nr 197 w obrębie Goleniów 9 ; - nr 1/20 w obrębie Goleniów 9 ; - nr 1/12 w obrębie Goleniów 10 ; - nr 1/13 w obrębie Goleniów 10, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S. A.