herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2017r.


ZARZĄDZENIE NR 43/2017

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 lutego 2017 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2016r

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984 i poz. 2260) oraz § 1, 2, 18 uchwały nr XXVII/313/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2017 rok, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 43/2017

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 lutego 2017r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

 

 

Różne rozliczenia

1 252 000,00

-36 450,00

1 215 550,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

1 250 000,00

-36 450,00

1 213 550,00

 

 

4810

Rezerwy

950 000,00

-36 450,00

913 550,00

 

 

 

WAS

150 000,00

-36 450,00

113 550,00

Razem:

131 618 360,24

-36 450,00

131 581 910,24

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 43/2017

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 9 lutego 2017r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11 389 594,03

36 450,00

11 426 044,03

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

7 597 307,70

36 450,00

7 633 757,70

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

170 000,00

18 450,00

188 450,00

 

 

 

110 WE Inicjatywa Brama

0,00

13 500,00

13 500,00

 

 

 

WAS Inicjatywa Loklana

170 000,00

4 950,00

174 950,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

50 034,00

18 000,00

68 034,00

 

 

 

WAS

0,00

18 000,00

18 000,00

Razem:

131 581 910,24

36 450,00

131 618 360,24

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 15-02-2017 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 09-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2017 11:44