Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie


Zarządzenie Nr 46/2017

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 lutego 2017 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 163/2016 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lipca 2063 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) koordynowanie załatwiania skarg i wniosków oraz petycji kierowanych do Burmistrza”;

2) w § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych), w szczególności przez:

a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,

c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych (zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych), zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych.”;

3) § 50 otrzymuje brzmienie:

„§ 50. 1. Rejestr skarg i wniosków prowadzi Sekretarz.

2. Rejestr petycji prowadzi Sekretarz z wyjątkiem petycji kierowanych do Rady.”;

4) w § 51 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:

„4) Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków po obowiązującym czasie pracy Urzędu, odbywa się w każdy piątek w godz. od 15.30. do 16.30. na podstawie wcześniejszych zapisów.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 15-02-2017 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Sell 18-09-2019 15:22