herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie


Zarządzenie Nr 51 /2017

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu wyłonienia kandydata na dwa stanowiska Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie powołuje się komisję rekrutacyjną w następującym składzie:

  1. Henryk Zajko - przewodniczący,

  2. Stanisław Surmaj - członek komisji,

  3. Mirosław Kowalczuk - członek komisji,

  4. Marta Kachniarz - sekretarz komisji.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. kadr i szkoleń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała: Marta Kachniarz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 15-02-2017 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 15-02-2017 14:26