herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot.: wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie ( w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo-rowerowych oraz zjazdów ), budowie kanału technologicznego oraz przebudowie i budowie odcinków sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i wodociągowej , wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych : 1/16,87,107,104/33,104/10,79,77/3,102,103,58,55/3,56,85/4,85/3,84,65/1,86/4,115/5,1/5,1/3,39 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów.