Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 2017-04-20 09:31
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 2017-04-20 09:32
Sprawozdanie z działalności Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2016 r. 2017-04-20 09:32
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2016 2017-04-20 09:33
Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie za rok 2016 2017-04-20 09:34
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie za rok 2016 2017-04-20 09:34
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie za rok 2016 wraz z informacją z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2016 i wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2017-04-20 09:35
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy drogi wzdłuż Kanału Jankowskiego w Łozienicy 2017-04-20 09:36
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy dróg - ulice S. Starzyńskiego, Rumiankowa, Miętowa i Paproci w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną 2017-04-20 09:36
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Łozienica - Goleniowski Park Przemysłowy 2017-04-20 09:39
Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowych nazw ulic "Leśny Świt" i "Klonowa" w obrębie geodezyjnym nr 1 miasta Goleniów 2017-04-20 09:41
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-04-20 09:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2017-04-20 09:42
Projekt stanowiska w sprawie wyznaczenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy 2017-04-20 09:43