herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia 4x4 Zachodniopomorskie w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: Festyn rodzinny


Zarządzenie Nr 122/2017

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia 4x4 Zachodniopomorskie w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: Festyn rodzinny

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację dla Stowarzyszenia 4x4 Zachodniopomorskie w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.: Festyn rodzinny w wysokości 4 000 zł.

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:

  1. Marzenę Domańską - Dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Społecznych,

  2. Grażynę Gilewską - Zastępcę Głównego Księgowego,

  3. Edytę Guzikiewicz - Sekretarza Gminy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrza Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 19-05-2017 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2017 12:23