Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok 2017-05-25 11:02
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie 2017-05-25 11:03
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Goleniów za 2016 r. 2017-05-25 11:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/553/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów 2017-05-25 11:06
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Aktywna integracja w Gminie Goleniów" nr RPZP.07.01.00-32-K414/17 złożonego w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K414/17 dla osi priorytetowej VII - "Wyłączenie społeczne", Działania 7.1 - "Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 2017-05-25 11:07
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła parafialnego w miejscowości Mosty p.w. Matki Bożej Gromnicznej 2017-05-25 11:09
Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na remont kościoła filialnego w miejscowości Podańsko p.w. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy 2017-05-25 11:09
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy i miasta Goleniów na lata 2017-2021" 2017-05-25 11:10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia nieruchomości zabudowanych remizami strażackimi w Krępsku, Lubczynie i Mostach 2017-05-25 11:11
Projekt uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji do opracowania zmian w uchwałach dotyczących pracy Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2017-05-25 11:11
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Doraźnej Komisji do opracowania zmian w uchwałach dotyczących pracy Kapituły ds. nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2017-05-25 11:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goleniów w obrębie geodezyjnym nr 4 - dotyczącego terenu w rejonie "Górki Radarowej" 2017-05-25 11:12
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Goleniowie w obrębie ewidencyjnym nr 11 przy ul. Bocznej 2017-05-25 11:13
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębach ewidencyjnych Ciechno, Budno, Marszewo, Żółwia Błoć, Żdżary, Miękowo, Wierzchosław, Niewiadowo i Nr 9 miasta Goleniów 2017-05-25 11:14
Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - I" 2017-05-25 11:15
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r. 2017-05-25 11:16
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025 2017-05-25 11:16
Projekt uchwały w sprawie Karty Samorządności 2017-05-25 11:17
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goleniowie 2017-05-25 11:18
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów 2017-05-25 11:19