herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie -zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i 3 szt. złączy kablowo ? pomiarowych na terenie działek nr 320, 322, 161/133 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.

WPNS.6733.36.2017.KB Goleniów, dnia 19 czerwca 2017r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 jednolity tekst ) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej nn 0,4 kV i 3 szt. złączy kablowo – pomiarowych na terenie działek nr 320, 322, 161/133 w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) od poniedziałku do wtorku w godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA........................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRZYMUJĄ :

 

  1. Tablica ogłoszeń w/m
  2. Tablica ogłoszeń Żółwia Błoć
  3. Internet
  4. A/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń od dnia ...........................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 19-06-2017 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 19-06-2017
Ostatnia aktualizacja: - 19-06-2017 14:32