Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 152/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży i dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym

 

Zarządzenie nr 152/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 sierpnia 2010 r.          w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży i dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,       Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974     i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. nr 28, poz.142 i 146 oraz nr 40, poz. 230), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603, zm. w Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169 poz. 1420 i Nr 175,poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 42, poz. 335 i 340,      Nr 98, poz. 817, Nr 16, poz. 1279 i 1281 oraz Nr 206, poz. 1590, z 2010 r. Nr 28, poz. 146), zmienionej uchwałą nr XL/519/10, zarządza się co następuje:


§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Goleniów, opisane w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzi-bie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Pl. Lotników 1), przez okres 21 dni.


§ 3. Po upływie 6 tygodni od podania wykazu, o którym mowa w § 1, do publicznej wiadomości, dokonać sprzedaży nieruchomości opisanych w wykazie w drodze bezprzetar-gowej – na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych.


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów nr 152/2010 z dnia 03.08.2010 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Burmistrz Gminy Goleniów podaje do publicznej wiadomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,

w drodze bezprzetargowej na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych


nr działki 25 w obrębie nr 8 Goleniów, ul. Andersa 17, o pow. 112 m2, zabudowana, KW nr 8434, istniejąca zabudowa usługowa, wartość prawa własności 18.069 zł, wartość prawa użytk. wieczystego 9.395 zł, cena 8.674 zł 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr działki 110/2 obręb Modrzewie, KW nr 26085, o pow. 1013 m2, zabudowana, istniejąca zabudowa użytkowa, wartość prawa własności 29.884 zł, wartość prawa użytk. wieczystego 19.861 zł, cena 10.023 zł 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr działki 87/2 w obrębie Kliniska Wielkie KW nr 26086, o pow. 806 m2, zabudowana, istniejąca zabudowa użytkowa, wartość prawa własności 56.267 zł, wartość prawa użytk. wieczystego 37.395 zł, cena 18.872 zł 

Uwagi.

Ceny nie uwzględniają podatku VAT, który zostanie doliczony według przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy notarialnej.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603      ze zmianami) lub są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa jej własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w ciągu 6 tygodni od wywieszenia wykazu, tj. do dnia 14.09.2010 r.


Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres od 21 dni, tj. od dnia 03.08.2010 r.

do dnia 24.08.2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Szadkowski 04-08-2010 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2010 09:44