herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZARZĄDZENIE NR 173/2017 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie

ZARZĄDZENIE NR 173/2017

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

z dnia 26 czerwca 2017 r.

 

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 949) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie w następującym składzie:

  1. Przedstawiciele organu prowadzącego:

Janina Mucek

Anna Gałaj

Aneta Rudnicka-Kiszko

  1. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Szczecinie):

Ilona Dawidziak

Elżbieta Kanicka

Hanna Boguta

  1. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie:

Izabela Borys

Urszula Kaniuk

  1. Przedstawiciel Rady Rodziców Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie:

Adriana Banaś

Agnieszka Czarnecka

  1. Przedstawiciele zakładowej organizacji związkowej:

Halina Danilewicz – ZNP

Irmina Pilawa – MOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” POiW

 

§ 2. Funkcję przewodniczącego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie, powierza się Pani Janinie Mucek.

 

§ 3. Ustala się termin przeprowadzenia konkursu na dzień 6 lipca 2017 r.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

 

Robert Krupowicz

 

 

Opracowała: Iwona Kaźmierczak-Gul – WE

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Matławski 16-08-2017 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2017 14:39