herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie Nr 216/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 sierpnia 2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 216/2017

 

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 16 sierpnia 2017r.

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730 i poz. 935/ art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016r. poz. 2147 i poz. 2260, z 2017r. poz. 820/ zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, zgodnie z wykazem: WPNS.0051.71.2017.AM, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§4.Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. zbywania nieruchomości gminnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Miturska 18-08-2017 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Miturska 18-08-2017 13:24