Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenia Burmistrza z art 30

w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych.

w sprawie: nabycia gruntów położonych w Budnie z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków kanalizacji sanitarnej.

w sprawie podziału środków finansowych dla Goleniowskiego Domu Kultury i Zespołu Szkół Publicznych w Mostach w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży

w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych.
Załącznik 004/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 005/2009

w sprawie podziału środków finansowych dla Goleniowskiego Domu Kultury i Zespołu Szkół Publicznych w Mostach w ramach wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży
Załącznik 006/2009

w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Świerkowej.
Załącznik 007/2009

w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie nr 5 miasta Goleniowa przy ulicy Łąkowej i w obrębie nr 3 miasta Goleniowa przy ulicy Owocowej.
Załącznik 008/2009

w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie nr 1 miasta Goleniowa przy ulicy Odrodzenia.
Załącznik 009/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 010/2009

w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Anny Maleszy.

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Oskara Mendrali

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Sebastiana Rąbalskiego.

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Pawła Stoiczkowa

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Ewy Durskiej.

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Karoliny Waszak.

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Krystiana Zalewskiego.

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Marcina Wojciechowskiego.

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Lipowej 6/40 w Goleniowie.

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Armii Krajowej 29/4 w Goleniowie.

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 021/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 022/2009

w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Załącznik 023/2009

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2009.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Goleniów ustawami w 2009r.
Załącznik 025/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 026/2009

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Armii Krajowej 6a/7 w Goleniowie.

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 5b w Goleniowie.

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 029/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
Załącznik 030/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
Załącznik 031/2009

w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego – teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Załącznik 032/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
Załącznik 033/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 034/2009

w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Wolińskiej.
Załącznik 035/2009

w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie nr 4 miasta Goleniowa przy ulicy Rybackiej w rejonie „Górki Radarowej” osiedle „Zielone Wzgórza”.
Załącznik 036/2009

w sprawie wysokości dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym.

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Konstytucji 3 Maja 5B/6 w Goleniowie.

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Kościuszki 3/43 w Goleniowie.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009r. i układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania składu Gminnej Rady Sportu.

w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego.
Załącznik 043/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 044/2009

w sprawie określenia specjalności i form kształcenia, na które może być przyznane dofinansowanie ze środków zaplanowanych w 2009 r. na doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009

w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa

w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych

w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

w sprawie okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie Białuń.
Załącznik 052/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 053/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 054/2009

w sprawie wzoru wniosku realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

w sprawie zmiany uchwały nr 4-1-2002 Zarządu Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2002r. /z późniejszymi zmianami/ w sprawie zasad i opłat wydzierżawiania gruntów stanowiących mienie komunalne.

w sprawie zmiany uchwały nr 3-3-93 Zarządu Gminy Goleniów z dnia 22 stycznia 1993r. w sprawie zasad i opłat za najem garaży wraz z gruntem stanowiącym mienie komunalne

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009r. i układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009r.

w sprawie: nabycia części nieruchomości położonej w Goleniowie przy ul. Szkolnej 9-11

w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie nr 11 miasta Goleniowa przy ulicy Stargardzkiej i w obrębie nr 6 miasta Goleniowa przy ulicy Wojska Polskiego - Ptasiej.

w sprawie : zamiany nieruchomości położonych w Goleniowie przy ulicy Odrodzenia i Rybackiej osiedle „Zielone Wzgórza”.

o zmianie zarządzenia w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Ewy Durskiej.

o zmianie zarządzenia w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Krystiana Zalewskiego.

o zmianie zarządzenia w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Karoliny Waszak.

o zmianie zarządzenia w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Anny Maleszy.

w sprawie cen na wykup miejsc na cmentarzach komunalnych oraz nadzoru nad budową pomników na terenie miasta i gminy Goleniów.

w sprawie wysokości dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym

w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych szkół

w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego.

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia i dokonania zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym, położonej w Goleniowie przy ul. Spokojnej 11.

w sprawie: nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Goleniowie przy Placu Piłsudskiego.

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 072/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik  073/2009

w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2009.

w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego.
Załącznik  075/2009

Uchylające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

w sprawie zmian w polityce rachunkowości Gminy Goleniów

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza NR 58/2009 w sprawie zmian budżetu Gminy na
2009r. i układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009r.

w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego.
Załącznik 079/2009

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Słowackiego 6a/8 w Goleniowie.

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza NR 58/2009 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009r. i układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009r.

w sprawie: przekazania do zarządzania i korzystania nieruchomości budynkowej, usytuowanej w Goleniowie przy ul. Krzywoustego, na rzecz jednostki pomocniczej.

w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu integracji mieszkańców obszarów wiejskich

w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Grodnica” w Kliniskach Wielkich na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji VI Festynu Goleniowskich Organizacji Pozarządowych

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego ogłoszonych na dzień 07 czerwca 2009 r.

w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 086/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 087/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 088/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 089/2009

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego ogłoszonych na dzień 07 czerwca 2009 r.

w sprawie dzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku mieszkalnego w Białuniu nr 26

w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

w sprawie : obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego

w sprawie : obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego

w sprawie : obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w obrębie Łozienica na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego

w sprawie ogłoszenia  o przeznaczeniu do wydzierżawienia w  trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości   stanowiących  mienie komunalne
Załącznik 097/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 098/2009

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r. i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009r

w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia  lokali mieszkalnych
Załącznik 100/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącejmienie komunalne
Załącznik 101/2009

w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Żółwia, wchodzącej w skład obrębu geodezyjnego Ciechno, gmina Goleniów oraz z mieszkańcami wsi Budno, dla których miejscowość Żółwia funkcjonuje jako przysiółek
Załącznik 102/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w  drodze  przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości  położonych w obrębie nr 6 miasta Goleniowa przy ulicy Jana Kilińskiego i w obrębie Krępsko
Załącznik 103/2009

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Lipowej 1/9 w Goleniowie.

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 105/2009

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

w sprawie podziału środków finansowych dla Goleniowskiego Domu Kultury w ramach wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 198/2008 w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Goleniowie.

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie

w sprawie wyboru przewodniczącego Zespołu Konsultacyjnego

w sprawie: udzielenia bonifikaty  od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Lipowej 1b/7 w Goleniowie.

w sprawie:  udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Wierzchosławiu 28/2

w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie

w  sprawie dotacji dla Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci  w Szczecinie na realizację   zadania publicznego polegającego na organizacji warsztatów artystycznych, terapeutycznych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych na terenie gminy Goleniów pn. „Szczęśliwy świat tworzenia, czyli: Ja się nie chwalę – ja po prostu mam talent”

w  sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości   stanowiącej  mienie komunalne

w sprawie ogłoszenia  o przeznaczeniu do wydzierżawienia w  trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości   stanowiących  mienie komunalne
Załącznik 119/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 120/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości  stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 121/2009

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009r. i układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009r.

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 123/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości   stanowiącej  mienie komunalne
Załącznik 124/2009

w sprawie przyznania stypendium sportowego dla Tomasza Tomickiego

w   sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie zaspokajania potrzeb wspólnoty

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im.  Jana Brzechwy w Goleniowie

w  sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gminnych w dniu 10 lipca 2009r

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego

w  sprawie powołania zespołu koordynującego przygotowanie i wdrażanie  projektu pn.  „Budowa boiska sportowego przy ul. Sportowej 25 w Goleniowie”

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krępsku

w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości  położonej w obrębie nr 2 miasta Goleniowa przy ulicy Czesława Miłosza
Załącznik 137/2009

w sprawie: udzielenia  bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Wierzchosławiu 17/1

w sprawie:udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Lipowej 15/3 w Goleniowie

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Barnima I 4A/11 w Goleniowie.

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych
Załącznik 141/2009

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Społecznej Rady Kultury

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 143/2009

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 144/2009

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Żdżarach 19/2

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Żdżarach 19/1

w sprawie ogłoszenia o  przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 148/2009

w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 „Tęczowa Kraina” w Goleniowie

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Goleniowie

w sprawie zmian w budżecie Gminyna  2009r. i układzie wykonawczym budżetu Gminy na 2009r

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Goleniowie

w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Patryka Kusiaka

w sprawie przyznania stypendium artystycznego dla Piotra Latki

w sprawie ogłoszenia o  przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 155/2009

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o  przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym  nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

w sprawie ogłoszenia o  przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 157/2009

w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia  lokali mieszkalnych.
Załącznik 158/2009

w sprawie: nabycia działki gruntu położonej w Borzysławcu, na której wybudowano przepompownię ścieków kanalizacji sanitarne

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Czarnej Łące.

w sprawie udzielenia  bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława Reymonta 3/9 w Goleniowie.

w sprawie udzielenia  bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Władysława Reymonta 3/3 w Goleniowie.

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego  nieruchomości  położonej w obrębie nr 9 miasta Goleniowa przy ulicy Maszewskiej - Tartacznej.
Załącznik 163/2009

w  sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w Komarowie nr 70A/8.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 10b/3 w Goleniowie.

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Czarnej Łące, w celu urządzenia placu zabaw i terenu rekreacyjno – sportowego dla mieszkańców wsi.

w sprawie:  udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży  lokalu mieszkalnego przy ul. Wrzosowej 1/4 w Goleniowie

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej w Goleniowie

 

Zarządzenie 170/2009
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009r. i układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009r.

 

Zarządzenie 171/2009
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 171/2009

 

Zarządzenie 172/2009
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
Załącznik 172/2009

 

Zarządzenie 173/2009
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Załącznik 173/2009

 

Zarządzenie 174/2009
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 174/2009

 

Zarządzenie 175/2009
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
Załącznik 175/2009

 

Zarządzenie 176/2009
w sprawie zasad podziału grantów na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Goleniów

 

Zarządzenie 177/2009
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009r. i układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009r

 

Zarządzenie 178/2009
w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Goleniów

 

Zarządzenie 179/2009
w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych
Załącznik 179/2009

 

Zarządzenie 180/2009
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 180/2009

 

Zarządzenie 181/2009
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
Załącznik 181/2009

 

Zarządzenie 182/2009
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

 

Zarządzenie 183/2009
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Barnima I 4A/5 w Goleniowie

 

Zarządzenie 184/2009
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul.Grunwaldzkiej 5a/14 w Goleniowie

 

Zarządzenie 185/2009
w sprawie powołania zespołu koordynującego przygotowanie i wdrażanie projektu pn. „Budowa drogi w kierunku osiedla Helenów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną".


Zarządzenie 186/2009
w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Białuniu z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków kanalizacji sanitarnej

Zarządzenie 187/2009
w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym

 

Zarządzenie 188/2009
w sprawie wysokości dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym

 

Zarządzenie 189/2009
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie komunalne
Załącznik 189/2009

 

Zarządzenie 190/2009
w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji dla których organizatorem jest Gmina Goleniów

 

Zarządzenie 191/2009
w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu publicznego nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie Białuń, w obrębie nr 1 miasta Goleniowa przy ulicy Odrodzenia, w obrębie nr 4 miasta Goleniowa przy ulicy Rybackiej osiedle „Zielone Wzgórza”, w obrębie Czarna Łąka
Załącznik 191/2009

 

Zarządzenie 192/2009
w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie nr 6 miasta Goleniowa przy ulicy Wojska Polskiego.
Załącznik 192/2009

 

Zarządzenie 193/2009
w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego
Załącznik 193/2009

 

Zarządzenie 194/2009
w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokali mieszkalnych
Załącznik 194/2009

 

Zarządzenie 195/2009
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009r. i układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009r

 

Zarządzenie 196/2009
w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej działki nr 449/6 zabudowanej garażem położonej przy ulicy Puszkina w Goleniowie.
Załącznik 196/2009

 

Zarządzenie 197/2009
w sprawie : ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi oraz działki stanowiącej ciąg komunikacyjny , położonych w obrębie nr 6 miasta Goleniowa przy ulicy Wojska Polskiego.
Załącznik 197/2009

 

Zarządzenie 198/2009
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Goleniowie przy ulicy J. Kilińskiego

 

Zarządzenie 199/2009
w sprawie powołania składu Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów

 

Zarządzenie 200/2009
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z lodowiska Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 25 w Goleniowie.

 

Zarządzenie 201/2009
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009r. i układu wykonawczego budżetu Gminy na 2009r

 

Zarządzenie 202/2009
w sprawie emisji obligacji komunalnych serii A09, B09, C09, D09, E09, F09 i G09 Gminy Goleniów

 

Zarządzenie 203/2009
w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Szczecińskiej 16/8 w Goleniowie.


Zarządzenie 204/2009
w sprawie powołania zespołu roboczego ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Goleniów

 

Zarządzenie 205/2009
w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu lokali stanowiących mienie Gminy Goleniów

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 16-10-2009 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Paweł Przesmycki 17-05-2010 10:22