Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor ds. inwestorów w Goleniowskim Parku Przemysłowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie


Urząd Gminy i Miasta Goleniów

Plac Lotników 1

72-100 Goleniów

BURMISTRZ GMINY GOLENIÓW

 • OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor ds. inwestorów w Goleniowskim Parku Przemysłowym

w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie

  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych

  3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

  4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wolnym stanowisku

  5. nieposzlakowana opinia

  6. wykształcenie średnie lub wyższe (przy wykształceniu średnim - minimum trzyletni staż pracy w urzędzie, przy wykształceniu wyższym - preferowany minimum trzyletni staż pracy w urzędzie)

 2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

 • wykorzystywanie czasu pracy w sposób efektywny i rzetelny

 • znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego

 • bardzo dobra obsługa komputera (Word, Excel, Internet)

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa inwestorów w Goleniowskim Parku Przemysłowym

 2. Promocja potencjału inwestycyjnego Goleniowa i Goleniowskiego Parku Przemysłowego

 3. Rozwijanie goleniowskiej oferty inwestycyjnej

 4. Bieżąca koordynacja współpracy podmiotów działających na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego z Gminą

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy

 2. wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości: 3.690,50 miesięcznie plus ewentualna wysługa lat.

 3. narzędzia pracy: komputer, telefon stacjonarny, sprzęt biurowy,

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys - curriculum vitae,

3) kserokopie zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie oraz świadectw pracy,

4) kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

6) referencje - jeżeli takowe posiada,

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Zapraszamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta lub pocztą na adres Urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. inwestorów w Goleniowskim Parku Przemysłowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w terminie do dnia 09.10.2017 do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej, natomiast osoby które nie zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru, otrzymają odpowiedzi pisemne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

Szczegółowe informacje na temat dodatkowych wymagań oraz zakresu wykonywanych zadań można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej (www.goleniow.pl) oraz pod numerem telefonu 46 98 207 lub 46 98 293.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Kachniarz 28-09-2017 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2017 13:44