herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZARZĄDZENIE nr 264/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 października 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy

ZARZĄDZENIE nr 264/2017

 

Burmistrza Gminy Goleniów

 

z dnia 06 października 2017 roku

 

 

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w celu realizacji zadań własnych gminy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935)., art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191; zm.: Dz. U. z 1990 r. Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2017 r. poz. 653), oraz § 4 Uchwały nr XXXVIII/481/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu (opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. nr 35 poz. 728), zmienionej uchwałą nr XL/519/10, zarządzam co następuje:

§1. Zwrócić się do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Goleniów nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:

 

  • położonej w obrębie 9 miasta Goleniowa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1/28,
  • położonej w obrębie nr 10 miasta Goleniowa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1/14,
  • położonej w obrębie Kliniska Wielkie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 213/6.

 

 

 

Nabycia dokonuje się w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz transportu.

 

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. komunalizacji mienia gminnego i ewidencji nieruchomości.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

 

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Bednarczyk 10-10-2017 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Bednarczyk 06-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2017 13:05