herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

WAOŚ –KB.7335/97/2010 Goleniów, dnia 17 sierpnia 2010r.O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej NN 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych na terenie działek nr: 136 i 120/10 położonych w obrębie geodezyjnym Miękowo.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) w poniedziałki w godz. od 730 do 1630 od wtorku do piątku od godz. 730 do 1515 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.


Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.
OBWIESZCZENIE WYWIESZONO DNIA....................................................OTRZYMUJĄ :


  1. Tablica ogłoszeń w/m

  2. Tablica ogłoszeń Miękowo

  3. Internet

  4. A/aObwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń od dnia ........................... do dnia.......................


............................................

podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 19-08-2010 09:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 19-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 19-08-2010 09:41