herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie nr 287/2017 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16.11.2017r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne.


Zarządzenie nr 287/2017

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 16.11.2017r.

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/Dz.U. z 2017r. poz. 1875/ oraz art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2016r. poz. 2147, poz. 2260 z 2017r. poz. 624, poz.820, poz.1509, poz.1529 i poz. 1595/ zarządzam co następuje:

§1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 i nr 8 miasta Goleniów stanowiących własność Gminy Goleniów zgodnie z wykazem: WPNS.0051.92.2017.TKa stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.Za nieruchomości wymienione w § 1 w podanym wykazie w pozycji:

    • nr 1 ustalam roczny czynsz w wysokości: 52,62zł + obowiązujący podatek VAT.

    • nr 2 ustalam miesięczny czynszu w wysokości: 44,13zł+ obowiązujący podatek VAT.

    • nr 3 ustalam miesięczny czynszu w wysokości: 37,99zł+ obowiązujący podatek VAT.

    • nr 4 ustalam miesięczny czynszu w wysokości: 44,13zł+ obowiązujący podatek VAT.

§3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta

w Goleniowie.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5. Wykonanie Zarządzenie powierza się inspektorowi ds. wydzierżawiania mienia gminnego.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 17-11-2017 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 17-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2017 10:13