herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r., z poźn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 02.07.2010 r. zarządcy drogi - Burmistrza Gminy Goleniów, Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej wraz infrastrukturą techniczną w Goleniowskim Parku Przemysłowym - ulica Boczna i ulica Produkcyjna dla etapu I i II inwestycji położonej na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości:

etap I: obręb Łozienica gm. Goleniów - działki nr 55/2, 55/3, 55/4, 55/9, 85, 101, 103/2, 103/5, 103/6 i 103/8,

etap II: obręb Łozienica gm. Goleniów - działki nr 55/2, 55/9, 84, 216/26 i 216/39.

W związku z powyższym zgodnie z art. 11d ust. 6 cyt. Ustawy w terminie od dnia 19 sierpnia 2010 r. do dnia 07 września 2010 r. w tutejszym Urzędzie, w pokoju Nr 213 (tel. 418-05-12 wew. 227) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy ( z wyjątkiem środy).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Przesmycki 20-08-2010 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2010
Ostatnia aktualizacja: - 20-08-2010 14:36