herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

 2. Odczytanie porządku obrad sesji.

 3. Złożenie podziękowań Komendantowi Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Goleniów Zygmuntowi Brombergerowi.

 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXXVI sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 29 listopada 2017 r.

 5. Projekt budżetu Gminy Goleniów na rok 2018:

 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;

 2. odczytanie opinii stałych komisji w sprawie projektu budżetu wraz z ich wnioskami;

 3. odczytanie zaopiniowanych przez Komisję Budżetu wniosków zgłoszonych przez 1/3 składu Rady, przedstawienie stanowiska i wniosków Komisji Budżetu w sprawie projektu budżetu oraz opinii co do pozostałych wniosków;

 4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

 5. przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy w sprawie uwag zawartych w opinii RIO, opiniach komisji i zgłoszonych wnioskach oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu;

 6. dyskusja nad projektem budżetu, wnioskami, autopoprawkami Burmistrza oraz ich przegłosowanie;

 7. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2025.

 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2017.

 3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.

 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2017-2025.

 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/435/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Goleniów.

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2015-2020 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.

 7. Projekt uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Gminy Goleniów na lata 2018-2020 będących w posiadaniu Wodociągów Zachodniopomorskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.

 8. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z fontanny oraz terenu przy fontannie w Gminie Goleniów.

 9. Interpelacje radnych, wolne wnioski i zapytania.

 10. Informacje o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.

 11. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.

 12. Informacje Przewodniczącego Rady.

 13. Zamknięcie obrad sesji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Sell 13-12-2017 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Sell 13-12-2017 14:10