herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/435/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Goleniów