Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 329/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 262/2016 z dnia 24 listopada 2016 r.w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Goleniów i jej jednostkach organizacyjnych 2019-03-01 11:07
Zarządzenie nr 326/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w sporządzaniu skonsolidowanego bilansu. 2019-03-29 12:20
Zarządzenie Nr 325/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Prowadzenie świetlic dziennego pobytu dla seniorów 2018-12-28 14:41
Zarządzenie Nr 324/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży 2018-12-28 14:40
Zarządzenie Nr 323/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Goleniowskiego Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym ?Ewa? na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2018-12-28 14:39
Zarządzenie Nr 322/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Prowadzenie Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie 2018-12-28 14:37
Zarządzenie Nr 321/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 grudnia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2018-12-27 12:06
Zarządzenie Nr 319/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2018-12-24 11:27
ZARZĄDZENIE NR 318/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2019-01-08 14:53
Zarządzenie Nr 317/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2019 r. 2018-12-20 12:49
Zarządzenie Nr 316/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Burmistrza Gminy Goleniów BARNIM 2018-12-19 14:08
ZARZĄDZENIE NR 315/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2019-01-08 14:57
ZARZĄDZENIE NR 314/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2019-01-08 14:56
ZARZĄDZENIE NR 313/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2019-01-08 14:56
Zarządzenie Nr 312/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. remontów i inwestycji w Wydziale Gospodarki Gminnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-12-06 14:50
Zarządzenie Nr 311/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Społeczno ? Kulturalnego Brama Vitae w Goleniowie na realizację zadania pn. Spotkanie wigilijne 2018-12-05 13:57
Zarządzenie Nr 310/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi Teleopieki w Gminie Goleniów 2018-12-05 13:56
Zarządzenie Nr 309/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 grudnia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2018-12-05 13:54
Zarządzenie Nr 307/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie procedury sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w ramach tealizacji Projektu pn. ,,Budowa Szczecińskich Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych nr 406,273,351". 2018-12-11 08:23
Zarządzenie Nr 306/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 2018-12-04 10:55
Zarządzenie Nr 304/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2018-11-30 12:45
Zarzadzenie Nr 303/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Białuniu przy ul.Parkowej 7/17 2018-12-03 14:19
Zarządzenie nr 302/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30.11.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-11-30 14:00
ZARZĄDZENIE NR 301/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2019-01-08 15:00
ZARZĄDZENIE NR 300/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2019-01-08 14:55
Zarządzenie nr 299/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29.11.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-11-30 13:27
ZARZĄDZENIE nr 298/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do sprzedaży i dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, będących w użytkowaniu wieczystym, położonych w Goleniowie przy ulicach Lipowej i Matejki 2018-11-28 19:08
Zarządzenie Nr 297/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie 2018-11-23 12:07
Zarzadzenie Nr 296/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia udziału do 3/4 części w nieruchmości gminnej połozonej w Danowie nr 6 2018-12-03 14:11
Zarządzenie Nr 295/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 listopada 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania do składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Goleniowie 2018-12-04 11:55
Zarządzenie Nr 294/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 listopada 2018 w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie 2018-11-23 10:55
Zarządzenie Nr 293/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 listopada 2018 w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2018-11-23 10:54
Zarządzenie Nr 292/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 listopada 2018 w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Białuniu 2018-11-23 10:52
Zarządzenie Nr 291/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 listopada 2018 w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krępsku 2018-11-23 10:51
ZARZĄDZENIE NR 290/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-11-30 11:07
Zarządzenie Nr 289/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej działającej przy Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. 2018-11-21 07:53
Zarządzenie Nr 289/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej działającej przy Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. 2018-11-21 07:52
ZARZĄDZENIE NR 288/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-11-30 11:08
ZARZĄDZENIE Nr 287/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2018-11-16 08:30
Zarządzenie Nr 286/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia do składu osobowego Rady Nadzorczej Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie przedstawiciela Gminy Goleniów 2018-11-15 11:29
ZARZĄDZENIE NR 285/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-11-30 11:06
ZARZĄDZENIE NR 284/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-11-16 11:06
Zarządzenie nr 283/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07 listopada 2018r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji 2018-11-09 12:33
ZARZĄDZENIE Nr 282/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2018-11-09 08:25
Zarządzenie Nr 281/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 listopada 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. 2018-11-09 14:53
Zarządzenie Nr 280/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 listopada 2018 r. w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-11-06 11:38
ZARZĄDZENIE NR 279/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-11-14 09:12
ZARZĄDZENIE NR 277/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-11-14 09:12
ZARZĄDZENIE NR 276/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 2 listopada 2018 roku w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-11-14 09:08
Zarządzenie nr 275/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 października 2018 r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, interesantów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. 2018-10-30 10:21
Zarządzenie Nr 274/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-10-30 10:20
ZARZĄDZENIE NR 273/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-11-14 09:07
Zarządzenie Nr 272 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich 2018-10-26 09:34
Zarządzenie Nr 271 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 października 2018 w sprawie zatwierdzenia diagnozy w zakresie zidentyfikowanych potrzeb i planowanego wsparcia dla Szkoły Podstawowej w Mostach będącej częścią Zespołu Szkół Publicznych im. Lotników Polskich w Mostach 2018-10-26 09:32
ZARZĄDZENIE NR 270/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-10-25 15:14
Zarządzenie Nr 269/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 października 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Lipowej 8b/3 2018-10-30 10:34
Zarządzenie Nr 268/2018 Burmistrza Gminy Golenió z dnia 24 października 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-10-24 14:32
Zarzadzenie Nr 267/2018 Burmistrza Gminy Golenió z dnia 23 października 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej 2018-10-26 13:15
Zarządzenie nr 266/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 października 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów. 2018-10-22 10:58
ZARZĄDZENIE NR 265/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-10-25 15:14
Zarządzenie Nr 264/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. organizacyjnych w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-10-18 13:53
Zarządzenie Nr 262/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Zakład Aktywności zawodowej w Goleniowie 2018-10-18 09:33
Zarządzenie nr 261/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17.10.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wzierżawienia nieruchomości stanowiącej mieniekomunaln. 2018-10-19 09:45
Zarządzenie Nr 260/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Społeczno-Kulturalnego ?Teatr Brama? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Jesienne warsztaty pieśni 2018-10-17 13:07
Zarządzenie Nr 259/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2018-10-17 13:06
ZARZĄDZENIE NR 258/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-10-25 15:13
Zarządzenie Nr 257/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na realizację zadania publicznego z zakresu promocji wolontariatu 2018-10-16 14:31
Zarządzenie Nr 256/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi ?Grodnica? w Kliniskach Wielkich na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych 2018-10-16 14:30
Zarządzenie Nr 255/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2018-10-16 09:19
Zarządzenie Nr 254/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2018-10-12 13:19
Zarządzenie Nr 253/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kasjer w Wydziale Finansowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-10-11 15:25
ZARZĄDZENIE NR 252/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-10-25 15:10
Zarzdzenie Nr 251/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów 2018-10-09 13:59
Zarządzenie Burmistrza nr 250/2018 z dnia 09 pażdziernika w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gminnej. 2018-10-10 09:34
Zarzadzenie Nr 249/2018 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-10-19 13:11
Zarządzenie Nr 248/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 października 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. obsługi teleinformatycznej i mediów elektronicznych w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-10-09 09:38
ZARZĄDZENIE NR 247/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-10-25 15:11
Zarządzenie nr 246/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05.10.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2018-10-09 08:33
Zarządzenie Nr 245/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych 2018-10-05 12:32
ZARZĄDZENIE NR 242/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 październikia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r - dokument stracił ważność 2018-10-09 09:26
ZARZĄDZENIE NR 241/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r - dokument stracił ważność 2018-10-12 08:42
ZARZĄDZENIE NR 240/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r - dokument stracił ważność 2018-10-09 09:25
ZARZĄDZENIE NR 239/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-09-28 11:36
Zarządzenie Nr 238/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów na okres do 31 grudnia 2018r. 2018-09-24 13:05
Zarządzenie nr 237/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.09.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2018-09-26 08:58
ZARZĄDZENIE NR 236/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-09-24 16:09
ZARZĄDZENIE NR 235/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-09-19 07:15
Zarzadzenie Nr 234/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 września 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej 2018-09-18 11:19
Zarzadzenie Nr 233/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Króla Władysława Jagiełły 1a/10 2018-09-13 12:47
Zarzadzenie Nr 232/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Armii Krajowej 12b/2 2018-09-13 12:44
Zarzadzenie Nr 231/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 września 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego połozonego w Goleniowie przy ul.Stanisława Mikołajczyka 23/8 2018-09-13 12:42
ZARZĄDZENIE NR 230/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-09-17 16:40
Zarządzenie nr 229/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.09.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-09-07 13:35
Zarządzenie Nr 228/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Rady Miejskiej w Goleniowie oraz Burmistrza Gminy Goleniów 2018-09-07 11:16
Zarządzenie nr 227/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06.09.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-09-07 15:09
Zarządzenie nr 225/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 września 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-09-18 13:35
Zarządzenie nr 224/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 września 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-09-18 13:33
Zarządzenie Nr 223/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usługi Teleopieki w Gminie Goleniów 2018-09-05 14:07
ZARZĄDZENIE NR 222/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-09-05 08:51
ZARZĄDZENIE NR 221/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-09-05 07:56
Zarządzenie Nr 220/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz rodziny ?Światło? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. XV Spotkania Artystyczne Razem z Wami 2018-08-30 13:16
Zarządzenie Nr 219/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. XV Spotkania Artystyczne Razem z Wami 2018-08-28 13:40
Zarządzenie Nr 218/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 sierpnia 2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2018 r. 2018-08-28 10:58
ZARZĄDZENIE NR 217/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-08-31 15:35
Zarządzenie Nr 216/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej udziału w działce nr 1450/2 zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej przy ul. Stanisława Mikołajczyka w Goleniowie 2018-09-17 12:28
ZARZĄDZENIE NR 215/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-08-31 15:35
Zarządzenie Nr 212/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów 2018-08-31 11:30
Zarządzenie Nr 210/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Goleniów. 2018-08-21 10:08
ZARZĄDZENIE NR 209/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-08-20 14:48
ZARZĄDZENIE NR 208/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-08-16 15:29
ZARZĄDZENIE NR 207/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-08-16 15:30
ZARZĄDZENIE NR 206/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 191/2018 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-08-16 15:29
Zarządzenie Nr 205/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 sierpnia 2018 roku w sprawie nowego regulaminu prowadzenia gospodarki finansowej wydatków jednostek pomocniczych-sołectw 2018-08-14 14:14
Zarządzenie Nr 203/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Goleniów do OREW w Ostromicach, na trasie OREW Przybiernów ? OREW Ostromice ? OREW Przybiernów 2018-08-07 11:40
Zarządzenie Nr 202/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2018-08-08 08:40
Zarządzenie nr 201/2018 Burmistrza Gminy Goleniów o uchyleniu zarządzenia nr 195/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2018-08-07 10:26
ZARZĄDZENIE NR 200/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-08-16 15:28
Zarządzenie Nr 198/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Goleniów do OREW w Ostromicach, na trasie ORWE Przybiernów ? ORWE Ostromice ? ORWE Przybiernów 2018-08-03 13:57
Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2018-08-08 09:32
Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2018-08-01 16:11
Zarzadzenie Nr 194/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-08-02 12:42
Zarządzenie nr 193/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnych 2018-08-06 08:41
ZARZĄDZENIE NR 192/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-08-06 12:01
ZARZĄDZENIE NR 191/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-08-06 10:08
Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25.07.2018 roku w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych i ich pracy zainstalowanych na terenie miasta Goleniów. 2018-07-25 12:57
ZARZĄDZENIE NR 189/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-07-24 15:49
Zarzadzenie Nr 188/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej własność Gminy Goleniów 2018-07-17 12:05
ZARZĄDZENIE NR 187/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego 2018-07-18 10:08
Zarządzenie Nr 186/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów 2018-07-16 13:30
Zarządzenie Nr 185/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu 2018-08-10 13:19
ZARZĄDZENIE NR 184/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-07-13 15:20
Zarządzenie Nr 183/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjno-Społeczno-Kulturalnego ?Teatr Brama? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-07-11 12:48
Zarządzenie nr 182/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.07.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-07-11 13:43
Zarządzenie nr 181/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.07.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-07-11 13:43
Zarządzenie nr 180/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.07.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-07-13 15:00
ZARZĄDZENIE NR 179/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-07-13 15:21
Zarządzenie nr 178/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2018-07-11 12:03
Zarządzenie Nr 177/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-07-06 13:45
ZARZĄDZENIE NR 176/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-07-06 14:34
Zarządzenie nr 175/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. 2018-07-04 10:11
ZARZĄDZENIE NR 174/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-07-03 14:43
ZARZĄDZENIE NR 173/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-06-29 10:21
ZARZĄDZENIE NR 172/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-06-28 14:53
ZARZĄDZENIE nr 171/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Niewiadowie, na której zlokalizowano ujęcie wody pitnej. 2018-06-26 13:15
Zarządzenie Nr 170/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie podziału środków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2018-06-25 13:52
Zarządzenie Nr 169/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-06-25 10:38
Zarządzenie Nr 167/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Lipowej 1a/3 2018-06-25 13:57
ZARZĄDZENIE NR 166/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-06-25 16:54
ZARZĄDZENIE Nr 165/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie utraty mocy Zarządzenia nr 199/2015 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 czerwca 2015 r. 2018-06-22 14:04
ZARZĄDZENIE NR 164/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-06-25 16:55
Zarządzenie nr 163/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18.06.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2018-06-29 14:56
ZARZĄDZENIE NR 162/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-06-25 16:55
ZARZĄDZENIE NR 160/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-06-25 16:56
Zarządzenie nr 159/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 czerwca 2018r w sprawie zmian w sporządzaniu skonsolidowanego bilansu. 2018-06-19 10:06
ZARZĄDZENIE NR 158/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-06-25 16:57
Zarządzenie Nr 157/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Aplikanta w Straży Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-06-12 11:26
Zarzadzenie Nr 156/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kątach 3/1 2018-06-15 10:22
ZARZĄDZENIE NR 155/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-06-25 16:57
ZARZĄDZENIE Nr 154/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2018-06-14 14:35
ZARZĄDZENIE Nr 153/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2018-06-14 14:32
ZARZĄDZENIE Nr 152/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2018-06-14 14:29
ZARZĄDZENIE Nr 151/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2018-06-14 14:27
ZARZĄDZENIE Nr 150/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2018-06-14 14:25
Zarządzenie nr 149/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-06-15 11:53
ZARZĄDZENIE Nr 148/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2018-06-14 14:19
ZARZĄDZENIE Nr 147/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2018-06-14 14:12
ZARZĄDZENIE Nr 146/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2018-06-14 14:07
ZARZĄDZENIE Nr 145/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2018-06-14 14:02
Zarządzenie nr 144/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.06.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-06-07 12:42
Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Jana Matejki 6/1 2018-06-08 14:16
ZARZĄDZENIE NR 142/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-06-06 12:00
Zarządzenie Nr 141/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich 2018-06-07 12:13
Zarządzenie Nr 140/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów na okres do 31 grudnia 2018r. 2018-06-04 07:56
Zarządzenie Nr 139/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzygnięcia konkursu "Puszkobranie" 2018-06-05 14:26
Zarządzenie Nr 138/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie 2018-05-30 14:47
Zarządzenie nr 137/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. 2018-06-05 13:10
ZARZĄDZENIE NR 136/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-06-05 13:44
Zarządzenie Nr 135/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własnośc Gminy Goleniów. 2018-12-07 10:43
Zarządzenie nr 134/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-06-08 08:47
Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich 2018-05-30 11:15
ZARZĄDZENIE NR 132/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-06-06 10:23
Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2018-06-04 09:04
Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 maja 2018 r. o utracie mocy zarządzeń Burmistrza Gminy Goleniów 2018-05-28 15:06
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego Goleniowa. 2018-05-28 09:01
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-05-23 13:52
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Białuniu 2018-05-25 11:06
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Joanny Kulmowej w Komarowie 2018-05-25 11:04
ZARZĄDZENIE NR 123/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-05-18 15:19
ZARZĄDZENIE nr 122/2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w Pucicach, z przeznaczeniem pod przystanek autobusowy. 2018-05-18 12:12
Zarządzenie nr 121/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17.05.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-05-17 11:08
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 maja 2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2018 r. 2018-05-17 11:17
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich 2018-05-24 08:57
ZARZĄDZENIE NR 118/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-05-18 15:19
Zarządzenie NR 117/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony. 2018-05-14 11:37
Zarządzenie nr 116/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.05.2018r. w sprawie odstąpienia od zawarcia umów dzierżawy na nieruchomość stanowiącą część działki nr 277/23, położoną w Mostach Osiedle, w obrębie Imno. 2018-05-10 15:12
Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 maja 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Władysława Reymonta 3/1 2018-05-09 09:10
ZARZĄDZENIE Nr 113/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2018-05-10 13:44
ZARZĄDZENIE nr 112/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 08 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Goleniów na lata 2018 - 2020 2018-05-18 10:56
ZARZĄDZENIE NR 111/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-05-18 15:20
Zarządzenie nr 110/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.05.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-05-08 12:50
Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.05.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-05-16 12:12
Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej 2018-05-09 09:01
Zarzadzenie Nr 108/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02 maja 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej 2018-05-08 15:11
Zarządzenie nr 107/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. 2018-05-07 12:00
ZARZĄDZENIE NR 106/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-05-07 12:01
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół ?Goleniowskiej Trójki? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Piknik ?Heleniada? 2018-04-24 13:33
Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Niepokonani w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Piknik ?Rozwiń Żagle? 2018-04-24 13:35
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia 4x4 Zachodniopomorskie w Mostach na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Festyn rodzinny 2018-04-24 13:37
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia treningu uruchamiania syren alarmowych i ich pracy zainstalowanych na terenie miasta Goleniów 2018-04-24 10:05
ZARZĄDZENIE NR 101/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-04-24 10:27
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-05-02 13:48
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2018-04-18 15:08
Zarzadzenie nr 97/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej 2018-04-19 14:44
ZARZĄDZENIE NR 095/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-04-18 07:29
Zarządzenie Nr 94 2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2018-04-16 11:22
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2018-04-11 09:55
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu pod wynajem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-04-17 11:59
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia treningu syren alarmowych i ich pracy zainstalowanych na terenie miasta Goleniów. 2018-04-06 09:21
ZARZĄDZENIE NR 090/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-04-11 09:25
Zarządzenie nr 89/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 04.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego. 2018-04-04 14:08
Zarządzenie nr 88/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 03.04.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2018-04-04 09:46
Zarządzenie nr 87/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. 2018-04-06 14:45
ZARZĄDZENIE NR 086/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-04-06 14:44
Zarządzenie Nr 85/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie składu komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru ba stanowisko Inspektora w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-03-30 12:47
Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 2018-03-30 10:37
ZARZĄDZENIE NR 082/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-04-06 14:43
Zarządzenie nr 81 /2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 2018-04-03 12:39
Zarządzenie nr 80/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów. 2018-04-03 12:40
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu. 2018-03-28 10:08
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 marca 2018 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2018 r. 2018-03-27 08:18
Zarzadzenie Nr 77/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 marca 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Wincentego Witosa 12/2 2018-03-27 09:40
Zarzadzenie nr 76/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Inince 1/3 2018-03-27 09:34
ZARZĄDZENIE Nr 75/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki organizacyjnej gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, którego jest dysponentem na rok 2018. 2018-03-22 11:40
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-03-23 13:47
Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. 2018-03-21 09:27
ZARZĄDZENIE NR 072/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-03-23 13:44
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnych 2018-03-21 10:19
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 marca 2018r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Barnima I 4A/18 2018-03-16 12:52
Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14.03.2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2010r. /ze zmianami / w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów oraz ich obciążania. 2018-03-16 15:13
ZARZĄDZENIE NR 068/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-03-23 13:45
Zarzadzenie nr 66/2018 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu pod wynajem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2018-03-09 13:14
Zarzadzenie Nr 65/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w ramach którego nabywany jest lokal mieszkalny położony w Goleniowie przy ul.Bohaterów Warszawy 10/1 2018-03-08 14:39
Zarzadzenie nr 64/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu pod wynajem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-03-09 13:12
Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 262/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Goleniów i jej jednostkach organizacyjnych 2018-03-12 13:35
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" 2018-03-07 10:14
Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. 2018-03-05 10:41
ZARZĄDZENIE NR 058/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-03-05 10:42
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia do składu Rady Nadzorczej Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie reprezentanta mienia komunalnego 2018-03-01 10:31
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Załom. 2018-03-01 11:29
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-05-15 12:55
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-02-26 13:34
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2018-02-26 13:33
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-02-26 13:32
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2018-02-27 11:29
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury w Goleniowie 2018-02-23 14:00
ZARZĄDZENIE NR 048/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-03-05 10:43
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2018-02-23 08:53
ZARZĄDZENIE NR 046/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-02-23 09:57
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału w nieruchomosci położonej w obrębie Krępsko. 2018-02-27 12:31
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału w nieruchomosci położonej w obrębie Krępsko. 2018-02-27 12:29
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału w nieruchomosci położonej w obrębie Krępsko. 2018-02-27 12:25
Zarzadzenie nr 41/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-02-23 14:20
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-02-21 15:33
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mieni8e komunalne 2018-02-21 14:52
Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2018-02-23 09:09
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-02-19 12:54
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-02-19 12:53
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnych 2018-02-21 08:18
Zazrądzenie Nr 34/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2018-02-16 13:17
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiacej mienie komunalne. 2019-03-27 13:47
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego. 2018-02-14 11:38
Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 lutego 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. 2018-02-23 09:44
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w roku 2018 2018-02-07 15:17
Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2018-02-05 13:46
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego 2018-02-01 15:16
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej GTBS Sp. z o.o. w Goleniowie 2018-02-09 15:32
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierzawienia nieruchomości stanowiacej mienie komunalne. 2019-03-27 13:54
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. 2018-02-01 15:00
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.01.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2018-02-07 13:00
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Lipowej 1b/2 2018-02-02 10:53
Zarządzenie 19/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-02-01 14:59
ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r. 2018-01-30 08:07
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów 2018-01-29 14:50
ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów 2018-01-29 14:48
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej 2018-02-02 10:51
Zarządzenie 14/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-01-29 10:40
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania członka i Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Goleniowie,. 2018-02-20 10:29
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Zespołu Interdysplinarnego w Goleniowie. 2018-02-12 09:10
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego 2018-01-18 13:29
ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2018-01-19 15:25
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów lokali, które wynajmowane będą jako lokale socjalne 2018-03-02 08:28
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2018-01-12 11:32
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-01-12 11:28
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu spisowego 2018-01-12 09:01
Zarządzenie 5/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-01-29 10:41
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego 2018-01-05 11:49
Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości Gminy Goleniów 2018-06-07 11:28
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia 2018-01-03 13:22
Zarządzenie Nr 1/2018Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2018-01-03 13:22