herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 75/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki organizacyjnej gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, którego jest dysponentem na rok 2018. 2018-03-22 11:40
ZARZĄDZENIE NR 74/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-03-23 13:47
Zarządzenie nr 73/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. 2018-03-21 09:27
ZARZĄDZENIE NR 072/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-03-23 13:44
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnych 2018-03-21 10:19
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 marca 2018r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Barnima I 4A/18 2018-03-16 12:52
Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14.03.2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2010r. /ze zmianami / w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów oraz ich obciążania. 2018-03-16 15:13
ZARZĄDZENIE NR 068/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-03-23 13:45
Zarzadzenie nr 66/2018 Burmistrza Gminy Goleniów w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu pod wynajem nieruchomości stanowiącej mienie komunalne 2018-03-09 13:14
Zarzadzenie Nr 65/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w ramach którego nabywany jest lokal mieszkalny położony w Goleniowie przy ul.Bohaterów Warszawy 10/1 2018-03-08 14:39
Zarzadzenie nr 64/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 05 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu pod wynajem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-03-09 13:12
Zarządzenie nr 61/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 262/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Goleniów i jej jednostkach organizacyjnych 2018-03-12 13:35
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego do realizacji Projektu "NOWE MOŻLIWOŚCI - aktywna integracja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszkańców Gminy Goleniów" 2018-03-07 10:14
Zarządzenie nr 59/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. 2018-03-05 10:41
ZARZĄDZENIE NR 058/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-03-05 10:42
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia do składu Rady Nadzorczej Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie reprezentanta mienia komunalnego 2018-03-01 10:31
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Załom. 2018-03-01 11:29
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-02-27 13:25
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-02-26 13:34
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym 2018-02-26 13:33
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-02-26 13:32
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie dotacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szczecinie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności 2018-02-27 11:29
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania Dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury w Goleniowie 2018-02-23 14:00
ZARZĄDZENIE NR 048/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-03-05 10:43
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2018-02-23 08:53
ZARZĄDZENIE NR 046/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-02-23 09:57
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału w nieruchomosci położonej w obrębie Krępsko. 2018-02-27 12:31
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału w nieruchomosci położonej w obrębie Krępsko. 2018-02-27 12:29
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży udziału w nieruchomosci położonej w obrębie Krępsko. 2018-02-27 12:25
Zarzadzenie nr 41/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-02-23 14:20
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne 2018-02-21 15:33
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mieni8e komunalne 2018-02-21 14:52
Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 2018-02-23 09:09
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-02-19 12:54
Zarządzenie nr 36/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne. 2018-02-19 12:53
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnych 2018-02-21 08:18
Zazrądzenie Nr 34/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiacej mienie komunalne 2018-02-16 13:17
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego. 2018-02-14 11:38
Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 lutego 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. 2018-02-23 09:44
Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubom sportowym na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Goleniów w roku 2018 2018-02-07 15:17
Zarządzenie nr 26/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 02.02.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiących mienie komunalne. 2018-02-05 13:46
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego 2018-02-01 15:16
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej GTBS Sp. z o.o. w Goleniowie 2018-02-09 15:32
Zarządzenie nr 22/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian układu wykonawczego jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r. 2018-02-01 15:00
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 31.01.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne. 2018-02-07 13:00
Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego położonego w Goleniowie przy ul.Lipowej 1b/2 2018-02-02 10:53
Zarządzenie 19/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-02-01 14:59
ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r. 2018-01-30 08:07
ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów 2018-01-29 14:50
ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleniów 2018-01-29 14:48
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gminnej 2018-02-02 10:51
Zarządzenie 14/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-01-29 10:40
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie powołania członka i Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Goleniowie,. 2018-02-20 10:29
Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Zespołu Interdysplinarnego w Goleniowie. 2018-02-12 09:10
ZARZĄDZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium artystycznego 2018-01-18 13:29
ZARZĄDZENIE Nr 10/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym 2018-01-19 15:25
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów lokali, które wynajmowane będą jako lokale socjalne 2018-03-02 08:28
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2018-01-12 11:32
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie 2018-01-12 11:28
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu spisowego 2018-01-12 09:01
Zarządzenie 5/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r 2018-01-29 10:41
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży ?Tęczowa Kraina? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu podejmowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn. Prowadzenie punktu konsultacyjno - terapeutycznego 2018-01-05 11:49
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Profilaktyka i zdrowy styl życia 2018-01-03 13:22
Zarządzenie Nr 1/2018Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2018-01-03 13:22