herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Uchwała Nr XXXVIII/472/18 w sprawie "Wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego (badawczego z możliwością przekształcenia w eksploatacyjny) o głębokości w przedziale 4500-6000 mb geotermii wysokotemperaturowej wykorzystującej energię gorących skał w technologii EGS/HDR w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych miasta Goleniów"