herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Inwestycji i Rozwoju decyzji z dnia 22 lutego 2018 r., znak : DAB.1.6631.6.2017.MD.2, utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2017 r., nr 209/2017, znak : AP-1.7840.1.211-8.2017.PM, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. ,, Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów-Płoty ".