herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 14.03.2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2010r. /ze zmianami / w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów oraz ich obciążania.


    • Zarządzenie nr 69/2018

      • Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 14.03.2018r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2010r. /ze zmianami/ w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów oraz ich obciążania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym //Dz.U.
z 2017r. poz. 1875, poz./ zarządzam co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 127/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Goleniów oraz ich obciążania zmienionego następnie zarządzeniami nr 61/2011 z dnia 28.03.2011r., nr 65/2012 z dnia 05.04.2012r., nr 59/2013 z dnia 27.03.2013r., nr 68/2014 z dnia 13.03.2014r., nr 82/2015 z dnia 17.03.2015r., nr 64/2016 z dnia 01.03.2016r. Nr 59/2018 z dnia 28.02.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

W § 3 dodaje się punkt 9 o brzmieniu:

„W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. odstępuje się od waloryzacji czynszu,
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2017, ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018r.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. wydzierżawiania mienia gminnego.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 16-03-2018 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 16-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2018 15:13