herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

 

WAOŚ –KB.7335/105/2010                             Goleniów, dnia 08 września 2010r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie odwodnienia na terenie parku przemysłowego w Łozienicy. Planowana inwestycja obejmuje budowę :

- ziemnego zbiornika retencyjnego wód opadowych , składającego się z trzech sekcji,

- pompowni wód deszczowych i pompowni wód drenażowych z rurociągami tłocznymi

? 400 mm i ? 250 mm,

- separatora lamelowego – szt.2,

- komory spadowej na Kanale Jankowskim,

- wylotu kanalizacyjnego do rzeki Iny ,

- drogi wewnętrznej dojazdowej do zbiornika retencyjnego,

- przebudowę Kanału Jankowskiego i Kanału J-I,

na terenie działek nr :

- obręb geodezyjny Inina : nr 31, 3/3, 3/ 4 , 6/3, 6/6, 6/7,

- obręb geodezyjny Łozienica : nr 17, 26, 76, 96/3, 96/10, 96/18, 96/24 ,96/25, 98/2, 98/5, 98/6, 98/7, 98/8, 98/9, 1223,

- obręb geodezyjny Modrzewie: nr 1093/2 .

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag w Sekretariacie (I piętro, pokój 202) Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie (Plac Lotników 1) w poniedziałki w godz. od 730 do 1630 od wtorku do piątku od godz. 730 do 1515 w terminie 14 dni od wywieszenia ZAWIADOMIENIA.

 

 

 

 

Materiały: projekt decyzji z wnioskiem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Wydziale Architektury i Ochrony Środowiska, pok.206 , I piętro w tut. Urzędzie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 09-09-2010 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 09-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2010 09:49