Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Publicznego Nr 4 w Goleniowie 2018-03-21 14:37
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku na utworzenie prywatnego ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt, położonego w obrębie działki numer 221/21 obręb geodezyjny Załom, przy ulicy Parkowej 3 2018-03-21 14:39
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2018 rok" 2018-03-21 14:39
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2018 rok 2018-03-21 14:40
Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy "Jaśminowa" we wsi Białuń 2018-03-21 14:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/337/13 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich 2018-03-21 14:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/484/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania polegającego na pokryciu wypłacanej Operatorowi rekompensaty 2018-03-21 14:42
Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2018-03-21 14:42
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Goleniów 2018-03-21 14:43
Projekt uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym przy ulicy Spacerowej w Goleniowie 2018-03-21 14:43
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Goleniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-03-21 14:44
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. 2018-03-21 14:44
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2018-2025 2018-03-21 14:45
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2017 i 2018 r. na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego 2018-03-21 14:46
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów 2018-03-21 14:46