herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZARZĄDZENIE Nr 75/2018 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki organizacyjnej gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, którego jest dysponentem na rok 2018.


ZARZĄDZENIE Nr 75/2018

BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki organizacyjnej gminy do dokonywania zmian

w planie wydatków budżetowych, którego jest dysponentem na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 i z 2018 poz. 130), art. 258 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 18 pkt 2 Uchwały Nr XXXVII/456/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2018 rok, Burmistrz Gminy Goleniów zarządza, co następuje:

§ 1. Upoważnia się dyrektora jednostki organizacyjnej gminy Andrzeja Łukasiaka dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie do dokonywania w 2018 r. w toku wykonywania budżetu zmian w planie wydatków budżetowych, których jest dysponentem. Zmiany winny być dokonywane w ten sposób, że będą przenoszone kwoty planowanych wydatków między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej w zaokrągleniu do pełnych złotych.

§ 2. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, obowiązuje z wyłączeniem wydatków określonych
w paragrafach z grup wynagrodzeń i pochodnych (§4010, §4040, §4110, §4120, §4170, § 4440).

§ 3. 1. Dyrektor jednostki organizacyjnej dokonuje przeniesienia planowanych wydatków
na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 1, w formie Zarządzenia dyrektora jednostki.

2. Wprowadzając zmiany w planie finansowym jednostki informuje niezwłocznie Burmistrza Gminy o dokonanych przeniesieniach dostarczając Zarządzenie w tej sprawie Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Matławski 22-03-2018 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przemysław Joppek 22-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2018 11:40