herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OBWIESZCZENIE- Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 19 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowanie administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją P- 15 z dnia 30 kwietnia 2015r. ustalającą lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko.

 

 

 

WPNS.6733.73.2014.KB Goleniów, dnia 19 marca 2018r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia,

 

że w dniu 19 marca 2018 r. zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowanie administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją P- 15 z dnia 30 kwietnia 2015r. ustalającą lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 43179 Krępsko wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami technicznymi na terenie działki nr 250/1 położonej w obrębie geodezyjnym Krępsko.

 

Od wydanego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z treścią postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 231).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 23-03-2018 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 23-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2018 13:29