herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : budowie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Króla Władysława Jagiełły w Goleniowie, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości " działki nr 234/2,257/34,257/13,257/3,257/11,260/2,256/21,523,245/3,239/2, obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów.