herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie Nr 94 2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.


ZARZĄDZENIE Nr 94/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 11 kwietnia 2018r.

w sprawie: ogłoszenia o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017r. Poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130/ oraz art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018r. poz. 121 i poz. 50/, zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goleniów, przeznaczonej do zbycia zgodnie z wykazem znak :WPNS.0051.26.2018.GP stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. sprzedaży nieruchomości gminnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Genowefa Palczak 16-04-2018 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Genowefa Palczak 11-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2018 11:22