herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia na rzecz Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Goleniowskiego z dnia 4 listopada 2013 roku znak: WOŚRL.6341.105.4.2013.KK udzielającej Gminie Stepnica, do dnia 3 listopada 2023 r., pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków opadowych pochodzących z powierzchni ul. Kościuszki oraz Portowej w Stepnicy do wód powierzchniowych Zalewu Szczecińskiego, stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 4/5 w obrębie Zalew Szczeciński.