herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół ?Goleniowskiej Trójki? w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Piknik ?Heleniada?


Zarządzenie Nr 105/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół „Goleniowskiej Trójki” w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Piknik „Heleniada”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół „Goleniowskiej Trójki” w Goleniowie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działań wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Piknik „Heleniada”, w wysokości 6 000 zł.

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:

1) Mażenę Domańską - Dyrektora Wydziału Administracji i Spraw Społecznych,

2) Grażynę Gilewską - Zastępcę Głównego Księgowego,

3) Edytę Guzikiewicz - Inspektora ds. organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracji i Spraw Społecznych i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Opracowała: Edyta Guzikiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Guzikiewicz 24-04-2018 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2018 13:33