herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie nr 116/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10.05.2018r. w sprawie odstąpienia od zawarcia umów dzierżawy na nieruchomość stanowiącą część działki nr 277/23, położoną w Mostach Osiedle, w obrębie Imno.


Do internetu podajemy bez nazwiska ,ochrona danych osobowych

Zarządzenie Nr 116/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 10.05.2018r.

w sprawie: odstąpienia od zawarcia umów dzierżawy na nieruchomość stanowiącą część działki nr 277/23, położoną w Mostach Osiedle, w obrębie Imno.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2017r. poz. 1875,poz.2232, z 2018r. poz. 130/ oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018 r. Nr 121, poz.50 i poz. 650/ zarządzam co następuje:

§1. Postanawiam o odstąpieniu od zawarcia umów dzierżawy na część działki nr 277/23

o pow. 153m2 oznaczonej jako działka ogrodowa nr 2 i na część działki nr 277/23
o pow. 153 m2 oznaczonej jako działka ogrodowa nr 6, położonych w Mostach Osiedle,
w obrębie geodezyjnym Imno z …........................................., która została ustalona

dzierżawcą ww. nieruchomości w drodze przetargu publicznego nieograniczonego
w dniu 12 kwietnia 2018r.

§2. Postanawiam, że wpłacone wadium w kwocie 5,00 ( pięć ) złotych na każdą działkę ogrodową, co w sumie stanowi 10 (dziesięć ) złotych nie podlega zwrotowi.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. Wykonanie Zarządzenie powierza się inspektorowi ds. wydzierżawiania mienia gminnego.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 10-05-2018 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 10-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2018 15:12