herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Zarządzenie nr 109/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 07.05.2018r. w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne.


Zarządzenie nr 109/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 07.05.2018r.

w sprawie ogłoszenia o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie komunalne

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.
z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz.130 /, art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 121 i poz. 50, poz.650/ zarządzam co następuje:

§1. Podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębach nr nr 5, nr 7, nr 8 i nr 10 miasta Goleniów stanowiących własność Gminy Goleniów zgodnie z wykazem: WPNS.0051.33.2018.TKa stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz wywiesza się na okres 21dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

i Miasta w Goleniowie.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4. Wykonanie Zarządzenie powierza się inspektorowi ds. wydzierżawiania mienia gminnego.

Burmistrz Gminy Goleniów

Robert Krupowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Teresa Kaźmierczak 16-05-2018 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Kaźmierczak 16-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 16-05-2018 12:12