Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie- podaje się do publicznej wiadomości informację, iż odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. ?Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów?, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. ?Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego?.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

z dnia 21 maja 2018r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.),

 

podaje się do publicznej wiadomości informację, iż

 

odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów”, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

 

Burmistrz Gminy Goleniów przystąpił do aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów”. W bieżącej aktualizacji dokumentu wprowadzono do harmonogramu rzeczowo-finansowego nowe działania, które w dalszej perspektywie przyczynia się do osiągnięcia celów PGN. W bieżącej aktualizacji dokumentu przewiduje się doprecyzowanie niektórych zapisów i zagadnień zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, wprowadzenie do harmonogramu rzeczowo-finansowego działań, które w dalszej perspektywie przyczynią się do osiągnięcia celów PGN tj. m.in modernizacja źródeł ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii, wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego geotermii wysokotemperaturowej w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych miasta Goleniów.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

 

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Goleniów wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, do Zachodniopomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie z dnia 14 maja 2018r. (znak: WOPN-OS.410.87.2018.AM), Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 11 maja 2018 r. (znak: NZNS.7040.1.28.2018), oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie w piśmie z dnia 23 kwietnia 2018r. (znak:OW.IV.072/009/02/18) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleniów”.

 

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż zasadne jest odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 23-05-2018 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 23-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2018 14:38