herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

obwieszczenie - Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia, że w dniu 23 maja 2018 r. została wydana decyzja P ? 28, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinków ścieżki rowerowej na terenie części działek nr: 1/2, 53, 155/3, 175, 196 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna; 91 położonej w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, realizowanej w ramach zadania pn. ? budowa drogi rowerowej w m. Lubczyna ? w ramach projektu pn.? Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego ? trasa wokół Zalewu Szczecińskiego na terenie gmin: Wolin, Stepnica, Goleniów? na wniosek: Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

 

 

WPNS.6733.23.2018.KB Goleniów, dnia 23 maja 2018r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

 

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

 

Burmistrz Gminy Goleniów zawiadamia,

 

że w dniu 23 maja 2018 r. została wydana decyzja P – 28, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na : budowie odcinków ścieżki rowerowej na terenie części działek nr: 1/2, 53, 155/3, 175, 196 położonych w obrębie geodezyjnym Lubczyna; 91 położonej w obrębie geodezyjnym Borzysławiec, realizowanej w ramach zadania pn. „ budowa drogi rowerowej w m. Lubczyna „ w ramach projektu pn.” Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – trasa wokół Zalewu Szczecińskiego na terenie gmin: Wolin, Stepnica, Goleniów”

 

 

na wniosek: Zachodniopomorskiego Zarządu

Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Goleniowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie , Plac Lotników nr 1, pokój nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, (tel. 91 46 98 231).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Buksik 25-05-2018 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Buksik 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2018 12:54