herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Króla Władysława Jagiełły w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : działki nr 234/2,257/34,257,13,257/3,257/11,260/2,256/21,523,245/3,239/2, obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów.