Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 174/2010 BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW z dnia 13 września 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym

ZARZĄDZENIE NR 174/2010

BURMISTRZA GMINY GOLENIÓW

z dnia 13 września 2010 r.

 

w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz Uchwały Nr XXXIV/443/09 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 89, poz. 2448) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się dla publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, dotację miesięczną na 2010 r.:

 1. na jednego pełnosprawnego wychowanka w wysokości 350,80 zł,

 2. na jednego pełnosprawnego ucznia w wysokości 527,28 zł,

 3. na jednego niepełnosprawnego ucznia z niepełnosprawnością określoną według:

  1. wagi P2 w wysokości 503,27 zł,

  2. wagi P3 w wysokości 1042,49 zł,

  3. wagi P4 w wysokości 1294,13 zł,

  4. wagi P5 w wysokości 3415,07 zł,

  5. wagi P28 w wysokości 1437,92 zł,

  6. wagi P36 w wysokości 3415,07 zł.

 

§ 2. Ustala się dla publicznego Gimnazjum Nr 4 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie, dotację miesięczną na 2010 r.:

   1. na jednego pełnosprawnego ucznia w wysokości 516,92 zł,

   2. na jednego niepełnosprawnego ucznia z niepełnosprawnością określoną według:

    1. wagi P2 w wysokości 503,27 zł,

    2. wagi P3 w wysokości 1042,49 zł,

    3. wagi P4 w wysokości 1294,13 zł,

    4. wagi P5 w wysokości 3415,07 zł.

 

§ 3. Ustala się dla niepublicznych punktów przedszkolnych, dotację miesięczną na 2010 r.:

 1. na jednego pełnosprawnego wychowanka, gdy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego wynosi 40 godzin tygodniowo w wysokości 416,79 zł,

 2. na jednego pełnosprawnego wychowanka, gdy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo w wysokości 312,59 zł,

 3. na jednego niepełnosprawnego wychowanka w wysokości 1437,92 zł.

 

§ 4. Ustala się dla niepublicznych przedszkoli dotację miesięczną na 2010 r.:

 1. na jednego pełnosprawnego wychowanka w wysokości 416,79 zł,

 2. na jednego niepełnosprawnego wychowanka w wysokości 1437,92 zł.

 

§ 5. Ustala się dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej, dotację miesięczną na 2010 r.:

  1. na jednego pełnosprawnego ucznia w wysokości 359,48 zł,

  2. na jednego niepełnosprawnego ucznia z niepełnosprawnością określoną według:

 1. wagi P2 w wysokości 503,27 zł,

 2. wagi P3 w wysokości 1042,49 zł,

 3. wagi P4 w wysokości 1294,13 zł,

 4. wagi P5 w wysokości 3415,07 zł,

 

* 6. Traci moc zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości dotacji dla szkół, dla których Gmina Goleniów nie jest organem prowadzącym

 

* 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Goleniów.

 

* 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010 r.

 

 

 

Burmistrz Gminy Goleniów

 

Andrzej Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Ireneusz Matławski - WE

10.09.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Matławski 17-09-2010 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Matławski 17-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Matławski 26-01-2011 10:10