herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 11.06.2018 r.,na wniosek zarządcy drogi-Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11.05.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie : wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : przebudowie ulicy Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości wg katastru nieruchomości : - obręb geodezyjny nr 6 miasta Goleniów - działki nr 41 i 42; - obręb geodezyjny nr 5 miasta Goleniów - działki nr 239/2,245/1,286,256/21,451,285,287,412,288,324,215,235,257/11,233,531/7,452/11.