Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 184/2018 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r


ZARZĄDZENIE NR 184/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 lipca 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018r. i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów na 2018r

Na podstawie art. 222 ust.4, 257 pkt. 1, 3, art. 258 ust.1 pkt. 1 i art. 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, zm. z 2018 r poz. 1000), § 1, 2, 18 uchwały nr XXXVIII/456/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleniów na 2018 rok oraz Zarządzenia Burmistrza Gminy Goleniów 62/2018 z dnia 2 marca 2018 roku, Burmistrz Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału rezerw, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuję zmian budżetu i planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Goleniów zadań własnych na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr3 do zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom Wydziałów UGiM, Dyrektorom jednostek budżetowych Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 184/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 lipca 2018r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

 

 

Różne rozliczenia

820 726,22

- 79 929,00

740 797,22

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

815 726,22

- 79 929,00

735 797,22

 

 

4810

Rezerwy

768 775,79

- 79 929,00

688 846,79

Razem:

200 286 540,89

- 79 929,00

200 206 611,89

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 184/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 lipca 2018r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

121 000,00

16 502,00

137 502,00

 

01008

 

Melioracje wodne

100 000,00

16 502,00

116 502,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

16 502,00

36 502,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 119 368,61

63 427,00

30 182 795,61

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

653 300,00

63 427,00

716 727,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

39 990,00

63 427,00

103 417,00

Razem:

200 286 540,89

79 929,00

200 366 469,89

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 184/2018

Burmistrza Gminy Goleniów

z dnia 12 lipca 2018r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

137 502,00

0,00

137 502,00

 

01008

 

Melioracje wodne

116 502,00

0,00

116 502,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

36 502,00

17 255,72

53 757,72

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

-17 255,72

62 744,28

851

 

 

Ochrona zdrowia

1 354 366,67

0,00

1 354 366,67

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

7 500,00

0,00

7 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

- 2,00

498,00

 

 

4580

Pozostałe odsetki

0,00

2,00

2,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 103 866,67

0,00

1 103 866,67

 

 

4270

Zakup usług remontowych

95 290,00

- 16 605,00

78 685,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

16 605,00

16 605,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

24 488 997,73

0,00

24 488 997,73

 

85395

 

Pozostała działalność

24 488 997,73

0,00

24 488 997,73

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

1 619 360,19

- 2 448,00

1 616 912,19

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

153 193,07

- 432,00

152 761,07

 

 

4437

Różne opłaty i składki

1 734,00

2 448,00

4 182,00

 

 

4439

Różne opłaty i składki

306,00

432,00

738,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

30 182 795,61

0,00

30 182 795,61

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

1 283 506,78

- 17 000,00

1 266 506,78

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 138 710,78

- 17 000,00

1 121 710,78

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

73,22

17 000,00

17 073,22

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

73,22

17 000,00

17 073,22

926

 

 

Kultura fizyczna

4 927 405,92

0,00

4 927 405,92

 

92601

 

Obiekty sportowe

1 158 362,97

0,00

1 158 362,97

 

 

4260

Zakup energii

182 500,00

- 1,00

182 499,00

 

 

4580

Pozostałe odsetki

0,00

1,00

1,00

Razem:

200 286 540,89

0,00

200 286 540,89

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Guzikiewicz 13-07-2018 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Guzikiewicz 12-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2018 15:20