herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI - KARCZMA POLSKA SP. Z O.O.

 

Goleniów, dnia 27 września 2010r.

 

WAOŚ.AM-7625/29/2010

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 27 września 2010r. została wydana decyzja Nr 28/ŚU/2010 umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na : „Utworzeniu Zachodniopomorskiego Centrum Rehabilitacji i Odnowy Psychofizycznej poprzez wykończenie oraz wyposażenie istniejącego obiektu, zlokalizowanego na terenie działek nr 303/2 i nr 282/9, położonych w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie.”

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji oraz dokumentacja sprawy w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie,Plac Lotników 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 29-09-2010 17:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 29-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2010 17:00