herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Mosty.

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Mosty.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 39, 40 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Goleniowie Uchwały Nr XLIV/575/10 z dnia 08 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów w obrębie ewidencyjnym Mosty (działka nr 158/2 z przeznaczeniem pod kopalnię kruszywa naturalnego).

 

Do w/w projektu zagospodarowania przestrzennego sporządzane będą prognoza oddziaływania na środowisko i opracowanie ekofizjograficzne.

 

Uwagi i wnioski  należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-mail: ugim@goleniow.pl do Burmistrza Gminy Goleniów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2010 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                  Burmistrz Gminy Goleniów

                                                                                                  mgr Andrzej Wojciechowski”                                                                                                                                                            

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Milewska 30-09-2010 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 30-09-2010 08:20