herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie

www.goleniow.pl

ZAWIADOMIENIE O DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - MLS Sp. z o.o.

 

Goleniów, dnia 05 października 2010r.

 

WAOŚ.AM-7625/22/2010

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 05 października 2010r. została wydana decyzja Nr 30/SU/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie składu palet drewnianych na terenie działek nr 4/8, nr 4/10 i nr 4/13, położonych w Goleniowskim Parku Przemysłowym, w obrębie geodezyjny Łozienica.

 

 

 

Umożliwia się zapoznanie z treścią w/w decyzji, dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniami ze Starostwem Powiatowym w Goleniowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Goleniowie. Dokumenty dostępne są w pokoju 206 Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15.

 

 

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Chilkiewicz 06-10-2010 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Chilkiewicz 06-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2010 08:45