Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 188/2010 z dnia 1 października 2010 r.w sprawie: nabycia nieruchomości z zasobu Lasów Państwowych, przeznaczonych na powiększenie terenu "Goleniowskiego Parku Przemysłowego".

 

ZARZĄDZENIE nr 188/2010 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie: nabycia nieruchomości z zasobu Lasów Państwowych, przeznaczonych na powiększenie terenu „Goleniowskiego Parku Przemysłowego”.


 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, zm. w Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 4 Uchwały nr XXXVIII/481/10 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Goleniów i nabywania nieruchomości do gminnego zasobu (opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. nr 35 poz. 728), zmienionej uchwałą nr XL/519/10, zarządza się co następuje:


 

§ 1. Dokonać nabycia prawa własności następujących nieruchomości z zasobu Lasów Państwowych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:

- 64/5 o powierzchni 9,6107 ha w obrębie ewidencyjnym Łozienica, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 36526;

- 89/2 o powierzchni 3,1200 ha w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Kliniska, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 36527.

Nabycia dokonuje się w celu tworzenia gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy.


 

§ 2. Z tytułu nabycia nieruchomości opisanych w § 1, zapłacić dotychczasowemu ich właścicielowi ceny ustalone w wyniku przetargu, w łącznej kwocie 4.362.430 zł plus 22% podatek VAT wynoszący 959.734,60 zł, tj. razem 5.322.164,60 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote) przed podpisaniem umowy notarialnej, a także pokryć koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz zmian w księgach wieczystych.


 

§ 3. Nabyte nieruchomości dołączyć do ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości sąsiednich, stanowiących własność Gminy Goleniów i przeznaczonych na ten sam cel gospodarczy – przemysł, tj. do Kw nr:

> 25763 - działkę nr 64/5,                                                                                                                          

>25764 - działkę nr 89/2.


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa oraz Wydziałowi Finansowemu.


 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Szadkowski 08-10-2010 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Szadkowski 08-10-2010 09:23